robbruk.net.pl

Menu

Reklama

Najnowsze artykuły:

Bank Pocztowy wdraża projekt Lady Robot, czyli automatyzację procesów z wykorzystaniem technologii RPA (robotic process automation). Jednym z kryteriów wyboru procesów do robotyzacji jest dalsza popra ...

Europejski Bank Inwestycyjny pożyczył już około 1,2 biliona euro, wspierając inwestycje w krajach europejskich i nie tylko. To podsumowanie 20 ostatnich lat działalności EBI. Wydatki Europejskiego Ban ...

Urząd wydał cztery decyzje uznając praktyki banku za nieuczciwe i naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Prawomocna decyzja może otworzyć klientom drzwi do rekompensat. Urząd Ochrony Konkurencji i ...

PKO BP ostrzega swoich klientów przed popularnym oszustwem. Wystarczy jeden sms, by oszust wykonał przelew na wskazany przez siebie numer rachunku odbiorcy. Klienci największego banku w Polsce mogą st ...

Letnie okno transferowe zbliża się wielkimi krokami, nawet jeżeli musiało zostało ujęte w nieco inne ramy czasowe w wyniku wybuchu pandemii koronawirusa. A to oznacza, że jak zawsze będzie świadkami r ...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Idea Bank dwie kary w kwocie 11,51 mln zł i 5,75 mln zł. Wydał także cztery decyzje dotyczące praktyk rynkowych banku. W trzech przypadkach chodzi o ...

Po raz pierwszy banki zawiązały modelowe rezerwy na ryzyko prawne hipotek walutowych w raportach za IV kwartał 2019 r. Teraz znowu obciąży ono ich rezultaty. mBank podał, że rezerwa na frankowe ryzyko ...

Narodowy Bank Polski będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym - podano we wtore ...

UOKiK uznał, że Idea Bank stosował nieuczciwą praktykę rynkową i naruszał zbiorowe interesy konsumentów - podał bank w komunikacie. Urząd nałożył na bank m.in. 17,3 mln zł kary. Idea Bank podał, że ot ...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał cztery decyzje stwierdzające nieprawidłowości w umowach i oferowanych przez Idea Bank produktach. W sumie bank – poza usunięciem nieprawidłowości - będzie ...

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał cztery decyzje wobec Idea Banku - nałożył na bank kary w łącznej wysokości ponad 17,2 mln zł oraz nakazał wypłacić po 38 tys. zł r ...

Kary w wysokości ponad 17 milionów złotych nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Idea Bank. Jako powód podano stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych i naruszenie zbiorowych interesów k ...

robbruk.net.pl | Bitcoin | Bank

Copyright © 2020. All Rights Reserved.